032-260 911  
office@eurotrade-x.com

4023 Пловдив
ж.к. Тракия, бл. 45Б

Модел ISPD600DC3P

Ограничители на пренапрежение (DC)
за фотоволтаични системи

 

Технически характеристики

Технически характеристики
Категория II
Технология MOV (Metal Oxide Varistor)
Максимално непрекъснато напрежение (Uc V) 600
Ниво на защита (Up V) 2000
Номинален разряден ток 8/20 (в kA) 20
Време за реакция ta ‹ 25 nS