032-260 911  
office@eurotrade-x.com

4023 Пловдив
ж.к. Тракия, бл. 45Б

ВИДОВЕ ЗАЩИТИ СЕРИЯ CEP

Каталожен код Приложение
XCEPD1 Защита срещу свръхток с индикация за претоварване, Номинално напрежение (Vdc): 18-32, Номинален ток (A): 10
XCEPD2 Защита срещу свръхток с индикация на състоянието, Номинално напрежение (Vdc): 18-32, Номинален ток (A): 10
XCEPD3 Защита срещу свръхток с BUS, Номинално напрежение (Vdc): 18-32, Номинален ток (A): 10