032-260 911  
office@eurotrade-x.com

4023 Пловдив
ж.к. Тракия, бл. 45Б

Модел XR081S24F

Твърдо състояние реле модул 8 канала с предпазител

Технически характеристики

Технически характеристики
Входно напрежение 24 Vdc
Изходно напрежение 5-48 Vdc
Постоянен ток на натоварване 2,5 A
Брой канали 8
Монтаж DIN шина