032-260 911  
office@eurotrade-x.com

4023 Пловдив
ж.к. Тракия, бл. 45Б

Модел X766845

Електромеханичен релеен модул 1 канал

Технически характеристики

Технически характеристики
Входно напрежение 48 Vac/dc
Контакт ток 6 A
Брой канали 1
Тип контакти SPDT (контакт с 1 обмен)
Монтаж DIN шина