032-260 911  
office@eurotrade-x.com

4023 Пловдив
ж.к. Тракия, бл. 45Б

Модел X756816

Токови преобразуватели за температурни сензори PT100

 

Технически характеристики

Технически характеристики
Входен сигнал температурни сензори (PT100)
Изходен сигнал програмируем аналогов сигнал
Захранващо напрежение (V) 24 Vac/dc
Изолация 1,5 KVac / 60 s
Монтаж DIN шина