032-260 911  
office@eurotrade-x.com

4023 Пловдив
ж.к. Тракия, бл. 45Б

ВИДОВЕ ГАЛВАНИЧНИ ИЗОЛАТОРИ СЕРИЯ CAP

Каталожен код Приложение
XCAPIPO3 Програмируем галваничен изолатор, Входен сигнал: аналог, Изходен сигнал: аналог