032-260 911  
office@eurotrade-x.com

4023 Пловдив
ж.к. Тракия, бл. 45Б

ВИДОВЕ ИНТЕРФЕЙС СЕРИЯ IF

Каталожен код Приложение
XIF10PML Окабеляване интерфейс с конектор FLAT 10 полюси мъжки с ЛЕД
XIF10PMS Окабеляване интерфейс с конектор FLAT 10 полюси мъжки без ЛЕД
XIF16PML Окабеляване интерфейс с конектор FLAT 16 полюси мъжки с ЛЕД
XIF16PMS Окабеляване интерфейс с конектор FLAT 16 полюси мъжки без ЛЕД
XIF20PML Окабеляване интерфейс с конектор FLAT 20 полюси мъжки с ЛЕД
XIF20PMS Окабеляване интерфейс с конектор FLAT 20 полюси мъжки без ЛЕД
XIF26PML Окабеляване интерфейс с конектор FLAT 26 полюси мъжки с ЛЕД
XIF26PMS Окабеляване интерфейс с конектор FLAT 26 полюси мъжки без ЛЕД
XIF34PML Окабеляване интерфейс с конектор FLAT 34 полюси мъжки с ЛЕД
XIF34PMS Окабеляване интерфейс с конектор FLAT 34 полюси мъжки без ЛЕД
XIF40PML Окабеляване интерфейс с конектор FLAT 40 полюси мъжки с ЛЕД
XIF40PMS Окабеляване интерфейс с конектор FLAT 40 полюси мъжки без ЛЕД