foto1
Климатична техника за електрически табла - Технологии за сигнализация
foto1
Промишлени табла оборудвани и окабелени IP65
foto1
Индустриални щепсели и контакти, адаптори, кабелни макари IP44 / IP67
foto1
Щепсели, контакти, разклонители, ключове за бита
foto1
Каучукови, PVC, соларни и силиконови кабели
Тел. 032 260 911
office@eurotrade-x.com

Зона щамповане
 quadro f12 silds 10

При приближаване към пресите, с които започва производството на автомобили, за работниците съществува голям риск; в този случай, за да се сигнализира задвижването на пресата, се използват лампи и сирени Pfannenberg, отговарящи на нормативите SIL: Quadro F12 SIL и DS 10

Командно табло преси
 dti 9141

 

 

Охлаждането на мощните командни табла се осигурява с климатици за частично странично вграждане Pfannenberg: DTI 9141

Командни терминали
 ptm 100

 

 

 

Командните терминали се охлаждат с противовибрационни климатици Peltier на Pfannenberg: PTM 100

Монтажен робот
 

robot

pf 43000

 

 

Командното табло на монтажните роботи се охлаждат с мощни вентилатори с филтри: PF 43.000

Заваръчни роботи
 eb60 pws 7332

Чилърите Pfannenberg охлаждат накрайниците за запояване; в комбинация с тооплообменниците въздух/вода, защитават и най-сложните командни табла: EB 60 и PWS 7332

Индикация статус робот
 towers

 

 

 

Сигнални колони Pfannenberg разположени върху робота посочват статуса – готовност за работа, аномалии, изчерпване на материала и т.н.: BR 50

Зона лакиране
 ds 5quadro

Поради праха и разтворителите, в някои части от зоната за лакиране се смята, че има  опасност от експлозия 2/22, поради което се осигурява звукова сигнализация и мигащи светлини Pfannenberg, предназначени точно за тази цел: DS 5-3G/3D и Quadro F12 3G/3D

Зона леярна
 pws 7702 dts 3265 ht

В леярните условията за работа са изключително трудни, въздухът е много прашен, топъл и агресивен. Затова, за охлаждане на командното табло, вместо вентилатори с филтри се използват топлообменници въздух/вода и климатици за високи температури на околната среда: PWS 7702 SL и NEMA DTS 3265 HT

Производство на двигатели
 dtt 6301

 

 

В производството на двигатели охлаждането на ел таблата става с климатици за монтаж върху таблото, със защита от конденс, които позволяват свободно циркулиране на целия въздушен поток около елтаблото: DTT 6301

Шумни зони
 ds 10pmf2030

Звуковата сигнализация и мигащите светлини Pfannenberg, мощни и без необходимост от поддръжка, осигуряват противопожарна аларма дори в много шумна производствена среда: DS 10 и PMF 2030